DAGENS GANG

TELEFONKONTAKT TIL KLINIKKEN:  
Hovednummer: 9842 0400
Akutnummer: 4034 1543
Vores telefoner er åbne alle hverdage kl. 8-16
Kl. 8-9 :Her sidder akutlægen ved telefonen primært mhp. at løse akutte problemstillinger på dagen.
Kl. 9-12 Aftale om konsultation ved læge eller sygeplejerske. (Book så vidt mulig online via tidsbestilling )
Kl. 12-16 Alene akuttelefon ved AKUT BEHOV for lægehjælp.

TELEFONKONSULTATION:
Ved akut behov for lægehjælp kan du i tidsrummet Kl. 8-9 blive stillet om til akutlægen

MORGENKONSULTATION / MIDDAGSKONSULTATION, kun efter aftale.
Dagligt fra kl. 08.00 – 09.30. og igen fra 12.30 - 13.00.

Kun fremmøde efter aftale med sekretær eller læge over tlf. eller E-kons.
Morgenkonsultation er først og fremmest til konsultationer af 5-10 min. varighed med enkle problemstillinger. Det er som udgangspunkt ikke muligt at komme ind til en bestemt læge.

Ved mere komplekse problemstillinger bedes man bestille tid i vores almindelige konsultationstid. Man kan ønske at konsultere en bestemt læge, hvilket vi tilstræber at imødekomme afhængig af tidspres m.m.

ALMINDELIG KONSULTATION:
Konsultation foregår kun efter aftale. Brug så vidt muligt online tidsbestilling 
Mandag – torsdag 08.00 – 16.00
Fredag 08.00 – 14.00. Vi skelner mellem akutte problemer (uopsættelige) og ikke-akutte problemer. Ved akutte problemer vil du blive omstillet til akutlægen, og der vil altid kunne aftales tid i konsultationen samme dag ved vedkommende. Der må derimod forventes en eller flere dages ventetid på ikke-akutte henvendelser.
I forbindelse med tidsbestillingen bedes du oplyse det forventede tidsforbrug. Enkelt tid ca. 10 min. Dobbelt tid ca. 20 min.
På samme måde kan med ved online tidsbestilling markere ønske om  10 eller 20 minutters konsultation.
Ved ønske om konsultationstidspunkt uden for den almindelige åbningstid aftales dette ved direkte kontakt med lægen.
Til graviditetsundersøgelser og forebyggende børneundersøgelser afsættes rutinemæssigt 20-30 min.
Vi forsøger at planlægge vores arbejdsdag bedst muligt, så vi kan leve op til de indgåede tidsaftaler, men der kan forekomme konsultationer, der kan forsinke vores tidsplan.

E-KONSULTATION:
Til kortere forespørgsler til læge eller sygeplejerske. Ikke til akutte henvendelser. Der kan gå op til 5 hverdage inden der er svar fra lægen eller sygeplejersken.
Det er ikke muligt at vedhæfte fil eller billede til E-konsultation.

Til tider er det ikke muligt at sende mail til en given læge eller spl. grundet afholdelse af ferie eller kursus.
Vi anbefaler adgang via Min Læge app’en, da den giver de fleste muligheder

VIDEOKONS: Videokonsultation er kun mulig efter forud indgået aftale.
Vi anbefaler adgang via Min Læge app’en, da den giver de fleste muligheder. Det er muligt at bestille tid til videokonsultation via E-tidsbestilling.

E-konsultation / E-tidsbestilling
Under menupunktet “Log på selvbetjeningen” kan du bestille tid - også til videokonsultation (forudsat man har Min læge App.), forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægerne.

Lægevagten
Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage kan lægevagten kontaktes på
tlf. 70 150 300
Du kan læse om fornuftig brug af lægevagten på www.lægevagten.dk